Gremo na igrišče!

Cilj projekta je spodbuditi otroke k spontani igri na prostem, na njihovih igriščih, ulicah in njim zanimivih lokacijah.

Projekt “Gremo na igrišče” izvajamo v Kranju, Ljubljani in Novem mestu (projekt sofinancira Mestna občina Novo mesto).

KRANJ

NOVO MESTO

naturo-sponzorji-novo-mesto

Eden od poglavitnih razlogov je ta, da opažamo upad števila otrok na javnih površinah, igriščih, na prostem. Igralni dnevi so tako le nekakšna drobna spodbuda, da otroci pridejo ven in se aktivirajo v igri z vrstniki. Pri tem pa naš namen ni, da bi otroci prihajali ven zgolj v času naših igralnih dni. Želimo si, da bi ta spodbuda učinkovala na njih tako, da bi si tudi sicer večkrat zaželeli priti ven, priti na igrišče in igrati. Brez nas in brez prisotnosti katerih koli odraslih, ki določajo pravila njihove igre. Drugi razlog pa tiči v zaupanju oz. nezaupanju staršev. Danes je tako, da so starši precej bolj negotovi glede tega, ali naj se njihov otrok igra sam zunaj ali ne. V ta namen otroka raje vpišejo v (pre)številne aktivnosti in zapravijo cela premoženja zato, da si s tem “kupijo” občutek mirnosti, hkrati pa verjamejo v to, da je to dobro za otrokov razvoj.

Zaradi preštevilnih popoldanskih aktivnosti, so današnji otroci precej prikrajšani za prosto igro, zato smo pri NATURU zasnovali igralne dni, kjer jim je to spet omogočeno, le da je to s prisotnostjo odrasle osebe, NATURO pedagoga. O pomenu proste igre smo napisali dva članka (1. članek, 2. članek) iz katerih je razviden tudi naš način dela.

 “Gremo na igrišče!” je projekt, ki ga je NATURO naprej izvajal v Mestni občini Kranj z namenom spodbujanja proste igre otrok na prostem. Aktivnosti tega projekta so igralni dnevi, ki potekajo ob vnaprej določenih dnevih in na izbranih lokacijah. Lokacije so blokovska naselja, šolska igrišča, …

Na igralni dan na lokacijo prinesemo raznolike in zanimive igralne rekvizite, ki jih otroci hitro pograbijo in začnejo s procesom igre. Med našimi igralnimi rekviziti lahko otroci najdejo običajne, kot so žoge, loparji, balinčki, krede, gumitvist, kolebnice itd., kot tudi malo manj pogoste na igriščih, kot so cirkuški rekviziti (žogice za žongliranje, diaboli, obroči, kiji…), hodulje, različni ustvarjalni materiali, slack line, itd. Tretji sklop materialov pa so različni predmeti, ki sami po sebi nimajo igralne funkcije, imajo pa veliko igralno vrednost. V to skupino sodijo lesene deske, palice, kartonske škatle, pločevinke različnih velikosti, itd., pri čemer dodamo še orodja (kladiva, olfa noži, žage, žeblji, vrvi …).

Na igralnih dneh je prisotna NATURO ekipa, ki priskrbi vse potrebne materiale ter skrbi za varno igro otrok. Naši pedagogi igre ne vodijo, otrok ne animirajo, saj pri NATURU verjamemo, da so otroci mojstri igre in da za igro ne potrebujejo učitelja. Vsekakor pa otrokom naš pedagog lahko pri igri pomaga, v kolikor se tako odločijo oni.

Gremo na igrišče!

Projekt GREMO NA IGRIŠČE je namenjen otrokom, da se igrajo zunaj.
Cilj projekta je spodbuditi otroke k spontani igri na prostem, na njihovih igriščih, ulicah in njim zanimivih lokacijah.

Kratkoročni cilj projekta je spodbuditi otroke k spontani igri na prostem, na njihovih igriščih, ulicah in njim zanimivim lokacijam. Verjamemo, da je igra otrokovo delo in da otrok na ta način naravno razvija tiste kompetence in moči, ki jih otrok potrebuje in za katere se sam odloča. Otrokom želimo s projektom sporočiti: “Pojdite  na igrišče, igrajte se po svoje, prepirajte se po svoje, probleme, ki vam pridejo na pot rešujte po svoje, doživite svoje otroštvo aktivno in na vaš način.” Vse to je potrebno za zdrav vsestranski razvoj otroka, poleg tega se otrok tu intenzivno uči lastne kontrole nad svojim življenjem.

Dolgoročno gledano pa je projekt “Gremo na igrišče!” zametek, predhodnik za nekaj, kar je naš cilj ponuditi otrokom Kranja in ostalih krajev v prihodnosti. To je doživljajsko igrišče. Projekt “Gremo na igrišče! so tako naši prvi koraki, majhni a potrebni, zato da bomo lahko razvili večjo zgodbo, v katero se bodo otroci lahko vključevali vsak dan. Aktivnosti projekta so torej usmerjene k dolgoročni viziji, doživljajskemu igrišču, za katero želimo, da postane brezplačno dnevno stičišče otrok in mladih. To bo kraj, posvečen otroški igri, brez končnih ciljev, rezultatov, nagrad itd. Zgolj čista igra – kjer je pot že cilj.