Vzgojiteljice in učiteljice nič ne delajo

Gozdno_varstvo_2016 1511

Prosta igra je ena ključnih otrokovih dejavnosti, s pomočjo katere otrok razvija zelo pomembne možganske funkcije. O pomenu proste igre in posledicah pomanjkanja le-te na otroke sem nekoliko več pisal v svojem prejšnjem članku z naslovom Ena gesta, ki otroku izboljša življenje, starše pa razbremeni. Nekateri so v komentarjih na ta članek opozarjali, da otroci pomanjkanje

Preberi več

Ena gesta, ki otroku izboljša življenje, starše pa razbremeni

TREND V nedavni preteklosti je bil v Sloveniji trend, da je treba otroke, mladino spraviti dol z ulic. Ustanavljali so se mladinski centri, dnevni centri za otroke in drugi programi nevladnih organizacij. Vzporedno je naraščalo število plačljivih popoldanskih aktivnosti za otroke in mlade, ki zaradi svoje množičnosti in močne propagande ustvarjajo občutek nujnosti udeležbe. Pojavile

Preberi več